شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
در روز 25 اسفند 1296 "جلوها" بيش از ده هزار نفر از مردم ترک اروميه و سلماس و روستاهاي اطراف را کشتند، اموالشان را به غارت بردند و شخصي به نام "پطروس" را به رياست شهرباني اروميه گماردند.
mp3 player شوکر
گوناگون دکترسخني
رتبه 0
0 برگزیده
430 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گوناگون دکترسخني عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top